A Book on C

ISBN-13:
9780201183993
ISBN-10:
0201183994
Författare:
Al Kelley , Ira Pohl , Al Kelley
Utgåva:
4 SUB

Gammalt biblioteksexemplar.

Pris:
80 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur - Programmering
Stad:
Luleå
Säljare:
Renée Kauppi
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons