Arbete i lag och grupp

ISBN-13:
9789147056064
ISBN-10:
9147056061
Författare:
Gerd och Gerhard Arfwedson
Utgåva:
2002 tredje upplagan

Handlar om den del av arbetet i skolan som utförs i grupper av olika slag: grupper av lärare (arbetsenheter, lärarlag), grupper av elever (i kortare och längre grupparbeten),grupper av ämnen (teman och projekt).

Pris:
100 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur - Pedagogik
Stad:
Göteborg – visa var
Säljare:
Tanja Jakobsson
Tel:
031-466575
Maila annonsören

Anmäl annons