Arbets- och organisationspsykologi: Individ och organisation i samspel

ISBN-13:
9789127119055
ISBN-10:
912711905X
Författare:
Gunnar Aronsson, Johnny Hellgren, Kerstin Iskasson, Gunn Johansson, Magnus Sverke, Ingemar Torbiörn
Utgåva:
1

Boken är i fint skick, finns några överstrykningar i boken.

Pris:
350 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Göteborg – visa var
Säljare:
Johanna Virdstedt
Tel:
0736692877
Maila annonsören

Anmäl annons