Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap

ISBN-13:
9789144036151
ISBN-10:
9144036159
Författare:
Staffan Stuk'at
Utgåva:
2009

Boken är främst avsedd som handbok för lärarstuderande i deras avslutande examensarbete, men är också användbar för den som skriver C- och D-uppsatser inom beteendevetenskapliga ämnen samt forskarstuderande inom pedagogiskt arbete.

Pris:
100 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur - Pedagogik
Stad:
Göteborg – visa var
Säljare:
Tanja Jakobsson
Tel:
031-466575
Maila annonsören

Anmäl annons