Business Marketing Management: B2B

ISBN-13:
9781337296540
ISBN-10:
1337296546
Författare:
Hutt and Speh
Utgåva:
12

Säljer boken Business Marketing Management: B2B

Pris:
300 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur - Marknadsföring
Stad:
Luleå – visa var
Säljare:
Evelina Strömberg
Tel:
0739273750
Maila annonsören

Anmäl annons