Combustion and Gasification in Theory and Practice

Kurskod:
F7010T
Författare:
Björn Kjellström, Jenny Lindberg and Gudrun Keikkala

Kompendium för kursen:
Bränslen, förbrännings- och förgasningsteknik (F7010T)
7,5 högskolepoäng
Fint skick.

Compendium for the course:
Fuels, Combustion and Gasification Technology (F7010T).
7.5 Credits
In good condition.

Pris:
20 kr
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå – visa var
Säljare:
Marco Antonio
Tel:
0722420222
Maila annonsören

Anmäl annons