Concepts in Biology

ISBN-13:
9780071111225
ISBN-10:
0071111220
Författare:
McGraw Hill
Utgåva:
Eleventh edition

Biologistudent? Veterinärstudent? Intresserad av Biologi, djursjukvård och/eller medicin? Säljer nu litteratur som under mina veterinärmedicinstudier kom mig extremt väl till nytta. Kanske kan de nu hjälpa någon annan studerande eller bara nyfiken? Boken i bra men begagnat skick. Finns få noteringar och highlights, 1 löst blad. Kontakta mig för pris och/eller frågor!

Pris:
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur - Biologi
Stad:
Stockholm – visa var
Säljare:
Teresa Forsberg
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons