Cost Management: A Strategic Emphasis

ISBN-13:
9781259253096
ISBN-10:
1259253090
Författare:
Edward Blocher
Utgåva:
7

7th Edition, helt ny och knappt använd. Köpare står för eventuell frakt.

Pris:
500 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Umeå – visa var
Säljare:
Erik Törnqvist
Tel:
0768071106
Maila annonsören

Anmäl annons