Cryptography and network security : principles and practice

Cryptography and network security : principles and practice
Cryptography and network security : principles and practice
Författare: Stallings, William
ISBN:
0130914290 9780130914293
Upplaga: 3
Utgivningsår: 2003
Använt skick

Pris:
200 kr
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Stockholm – visa var
Säljare:
Antonio Rueda Vargas
Tel:
0730881434
Maila annonsören

Anmäl annons