CSR: Företagsansvar i förändring

ISBN-13:
9789147112319
ISBN-10:
914711231X
Författare:
Maria Grafström
Utgåva:
2

Pris:
200 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå
Säljare:
Åsa
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons