Den nya Ekonomistyrningen 3:e uppl. + Övningsbok

Kurskod:
R0005N
ISBN-13:
9789147075850
ISBN-10:
9147075856
Författare:
C.Ax, C.Johansson, H.Kullvén
Utgåva:
3

Till kursen R0005N

Gammal litteratur (3:e upplagan)

Övningsboken ingår.

Pris:
50 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå – visa var
Säljare:
Marco Antonio
Tel:
0722420222
Maila annonsören

Anmäl annons