Den nya ekonomistyrningen

Författare:
Ax, Johansson, Kullvén
Utgåva:
5

Böckerna är i fint skick. Säljer både övningsbok och kursbok tillsammans för 400 kr. Finns i Luleå.

Annars:
kursbok: 300 kr
övningsbok:150

Nypris: 614 kr respektive 324 kr

Pris:
400 kr
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå – visa var
Säljare:
Matilda
Tel:
0705807194
Maila annonsören

Anmäl annons