Den vitenskapelige revolusjonen 1500-1700

ISBN-13:
9788256003419
ISBN-10:
8256003413
Författare:
Per Strømholm
Utgåva:
1 (1990)

Kursbok i vetenskapshistoria.
Kan avhämtas i centrum, vid Feskekörka.

Pris:
25 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Göteborg – visa var
Säljare:
Ralf
Tel:
0730787747
Maila annonsören

Anmäl annons