Design and Analysis of Experiments

ISBN-13:
9781118097939
ISBN-10:
1118097939
Författare:
Douglas C. Montgomery
Utgåva:
8th Edition International Student Version

Väldigt bra skick!

Pris:
450 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå – visa var
Säljare:
Evelina Strömberg
Tel:
0739273750
Maila annonsören

Anmäl annons