Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning

ISBN-13:
9789147053117
ISBN-10:
9147053119
Författare:
Cato R P Bjørndal
Utgåva:
1

Kan hämtas på Luleå tekniska universitet

Pris:
130 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå – visa var
Säljare:
Sara Friman
Tel:
0730869200
Maila annonsören

Anmäl annons