Determinants of Democratization

ISBN-13:
9780521139687
ISBN-10:
0521139686
Författare:
Jan Teorell

text markerad på flera ställen, men fullt läsbar.

Pris:
50 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur - Internationella relationer
Stad:
Malmö – visa var
Säljare:
Cassandra
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons