Effective events are sustainable experiences - performance and communication, from vision to vitality

ISBN-13:
9789186491086
ISBN-10:
9186491083
Författare:
Hans Wessblad

Event management i turismprogrammet.
Fint skick.

Pris:
100 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Kalmar – visa var
Säljare:
Arijana Alijagic
Tel:
0730871977
Maila annonsören

Anmäl annons