Ekonomie kandidat (plus den kupade handen)

Diverse litteratur passande ekonomistudenter. Böckerna är i varierande skick.

Clegg, Kornberher, Pitsis: Managing & Organizations, an introduction to theory & practice, upplaga 3, ISBN 9780857020406, 230:-

Robert Lundmark: mikroekonomi, Teori och tillämpning, upplaga 2, ISBN 9789144082547, 200:-

Mossberg, Ström: Marknadsföringsboken, upplaga 1, ISBN 9789144056180, 200:-

Fawcett, Ellram, Ogden: Supply Chain Management: Pearson New International Edition, ISBN 9781292022192, 350:- (SÅLD)

Bosse Sundin: Den kupade handen, människan och tekniken, upplaga 2, ISBN 9789173310154, 100:-

Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg, Tore Sigeman: Civilrätt, upplaga 22, ISBN 9789147097425, 100:-

Stefan Zetterström: Övningsboken till Civilrätt, upplaga 3, 9789147097623, 50:-

Carl Anders Svensson: Den svenska marknadsföringslagstiftningen, upplaga 16, ISBN 9789144082493, 100:-

Wiweka Warnling-Nerep: En introduktion till förvaltningsrätten, upplaga 8, ISBN 9139204103, 50:-

Lars Heuman: Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs, upplaga 23, ISBN 9789139205890, 50:-

Carl Hemström: Bolag Föreningar Stiftelser, en introduktion, upplaga 7, ISBN 9789139205142, 50:-

Sven-Erik Johansson och Mikael Runsten: Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt, upplaga 3, ISBN 9789144039749, 50:-

Pär Falkman m.fl: Kassaflödesanalys, en introduktion med övningar och lösningar, upplaga 2, ISBN 9789144095561, 70:- (SÅLD)

Louise Holm och Osvaldo Salas: Matematik och övningar för mikroekonomi, upplaga 1, ISBN 9789144094519, 70:-

Alan Bryman och Emma Bell: Företagsekonomiska forskningsmetoder, upplaga 1, ISBN 9789147075104, 100:-

Henrik Nilsson m.fl: Företagsvärdering med fundamental analys, upplaga 1:14, ISBN 9789144005485, 120:- (SÅLD)

Jörgen Carlsson och Niklas Sandell: Koncernredovisning, upplaga 2, ISBN 9789147111602, 150:-

Robert N. Anthony m.fl: Management Control Systems, europeiska upplagan, ISBN 9780077133269, 300:-

Har swish!

Pris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå
Säljare:
Cornelia Gustafsson
Tel:
0736002984
Maila annonsören

Anmäl annons