Engineering Mechanics - Statics

Kurskod:
M0008T
ISBN-13:
9780471787020
ISBN-10:
0471787027
Författare:
Meriam-Kraige
Utgåva:
Sixth Edition

Kurslitteratur till kursen:
Mekanik II (M0002T)
7,5 Högskolepoäng
Fint skick

Literature for the course:
Mechanics II (M0002T)
7.5 Credits
In good condition.

Pris:
50 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå – visa var
Säljare:
Marco Antonio
Tel:
0722420222
Maila annonsören

Anmäl annons