Essential MATLAB for Engineers and Scientists

ISBN-13:
9780123943989
ISBN-10:
0123943981
Författare:
Brian H. Hahn , Daniel T. Valentine , Brian H. Hahn
Utgåva:
5

Nyskick.

Pris:
400 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå
Säljare:
Åsa
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons