Evidensbaserad Omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk praktik

ISBN-13:
9789144109022
ISBN-10:
9144109024
Författare:
Ania Willman
Utgåva:
4

Köparen står för frakten

Pris:
150 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Sundsvall – visa var
Säljare:
Lena Astner
Tel:
070-2818123
Maila annonsören

Anmäl annons