Finansiell ekonomi i praktiken

ISBN-13:
9789144071336
ISBN-10:
9144071337
Författare:
Lars Gavelin
Utgåva:
2

Pris:
350 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur - Ekonomi
Stad:
Luleå
Säljare:
Carolina Mella
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons