Förändringar under ytan

ISBN-13:
9789162012458
ISBN-10:
9162012452
Författare:
Claes Bernes
Utgåva:
monitor 19 (tryckår: 2005)

- Minimalt använd, nästintill som ny

Förändringar under ytan, Monitor 19, Sveriges havsmiljö granskad på djupet.
En aktuell helhetsbild av situationen i Östersjön och Västerhavet. Förklarar hur miljötillståndet i havet styrs av både naturliga processer och mänsklig påverkan. Boken gör bl.a. en rangordning av havsmiljöproblemen - vilka är allvarligast?
Förf/Red: Claes Bernes

Pris:
150 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur - Miljövetenskap
Stad:
Göteborg – visa var
Säljare:
Lucas
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons