Forskningsmetodikens grunder

ISBN-13:
9789144068688
ISBN-10:
9144068689
Författare:
Patel, Runa

Frakt 80 kr. Upplaga 4:8. Som ny.

Pris:
80 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Uppsala
Säljare:
Anders
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons