Geophysics for the Mineral Exploration Geoscientist

ISBN-13:
9780521809511
ISBN-10:
0521809517
Författare:
Michael Dentith

Pris:
350 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur - Naturvetenskap
Stad:
Luleå – visa var
Säljare:
Ellinor Johansson
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons