Grundläggande Värmeöverföring

Kurskod:
F0032T
Författare:
Torvald Henja, Karl-Evert Fällström och Roger Hermansson

Kompendium till kursen:
Termodynamik och värmetransport
7,5 högskolepoäng
Fint skick.

Pris:
40 kr
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå – visa var
Säljare:
Marco Antonio
Tel:
0722420222
Maila annonsören

Anmäl annons