Handbok i kvalitativa metoder

Kurskod:
SOCA, GNVA
ISBN-13:
9784711224108
ISBN-10:
4711224102
Författare:
Göran Ahrne & Peter Svensson

Helt ny skickt. Finns i Lund.

Pris:
300 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur - Sociologi
Stad:
Lund – visa var
Säljare:
May Haitham Rashid
Tel:
0707102208
Maila annonsören

Anmäl annons