Handbok och formelsamling i Hållfasthetslära

Författare:
Bengt Sundström

Fint skick. Inga skador eller noteringar.
Femte tryckningen

Pris:
150 kr
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur - Fysik
Stad:
Luleå – visa var
Säljare:
Martin Hedlund
Tel:
0702766113
Maila annonsören

Anmäl annons