Hur moderna organisationer fungerar

ISBN-13:
9789144047805
ISBN-10:
9144047800
Författare:
Jacobsen Thorsvik
Utgåva:
3:2

Pris:
175 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur - Sociologi
Stad:
Skövde – visa var
Säljare:
LiseLott Hansen
Tel:
0709555912
Maila annonsören

Anmäl annons