Inkomstskatt. Del 1, En läro- och handbok i skatterätt

ISBN-13:
9789144105185
ISBN-10:
9144105185
Författare:
Lodin, Sven-Olof
Utgåva:
15

Boken är i bra skick, inga markeringar. Har även del 2. Köpare står för eventuell frakt.

Pris:
300 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Umeå – visa var
Säljare:
Erik Törnqvist
Tel:
0768071106
Maila annonsören

Anmäl annons