Innovation Management and New Product Development

ISBN-13:
9780273736561
ISBN-10:
0273736566
Författare:
Paul Trott
Utgåva:
5

finns i norrköping

Pris:
250 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Norrköping – visa var
Säljare:
Christopher Skogh
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons