Integrerad organisationslära

Författare:
Lars H. Bruzelius, Per-Hugo Skärvad
Utgåva:
10:3

Säljer Integrerad organisationslära för 50 kr. Boken är i fint skick utan överstrykningar.
ISBN 978-91-44-07109-1

Pris:
50 kr
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå – visa var
Säljare:
Maria
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons