Integrerad organisationslära

ISBN-13:
9789144071091
ISBN-10:
9144071094
Författare:
Lars H. Bruzelius, Per-Hugo Skärvad
Utgåva:
10:3

Säljer Integrerad organisationslära för 100 kr. Boken är i fint skick utan överstrykningar.

Pris:
50 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå – visa var
Säljare:
Maria
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons