International Business: The Challenges of Globalisation

ISBN-13:
9780273752578
ISBN-10:
027375257X
Författare:
John J. Wild, Kenneth L. Wild
Utgåva:
6

Pris:
100 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå
Säljare:
Åsa
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons