International economics trade and finance

ISBN-13:
9780470505823
ISBN-10:
0470505826
Författare:
Dominick Salvatore
Utgåva:
10

tenth edition. Good condition!

Pris:
300 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur - Ekonomi
Stad:
Trollhättan – visa var
Säljare:
Natalie
Tel:
0703879513
Maila annonsören

Anmäl annons