Intervjuteknik

ISBN-13:
9789147084623
ISBN-10:
9147084626
Författare:
Björn Häger
Utgåva:
2

Pris:
150 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå
Säljare:
Carolina Mella
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons