Introduktion till strukturmekaniken

Författare:
S. Heyden, O. Dahlblom, A. Olsson, G. Sandberg
Utgåva:
4

ISBN: 978-91-44-05125-3

Studentlitteratur AB, Lund
Upplaga 4:7

Pris:
80 kr
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå
Säljare:
Ella
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons