Introduktion till strukturmekaniken

ISBN-13:
9789144084060
ISBN-10:
9144084064
Författare:
Susanne Heyden
Utgåva:
5

Pris:
250 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå – visa var
Säljare:
Michael D.
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons