Juridisk introduktionskurs, samtliga böcker, senaste upplagan

Kurskod:
J0046N

9789147112609 Agell Anders och Malmström Åke: Civilrätt, Liber AB, senaste upplagan 250:- SÅLD

9789139207078 Warnling-Nerep, Wiweka. En introduktion till förvaltningsrätt, senast upplagan, Norstedts juridik 100:-

9789144112046 Svensson, Carl Anders. Den svenska marknadsföringslagstiftningen, senaste upplagan, Studentlitteratur 200:-

9789139207979 Heuman, Lars. Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs, senaste upplagan, Norstedts juridik 100:-

9789139206408 Hemström Carl, Magdalena Giertz, Bolag Föreningar Stiftelser, Norstedts Juridik, senaste upplagan 100:-

700:- för samtliga

Pris:
700 kr
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå – visa var
Säljare:
Christian
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons