Kommunikation och konflikthantering - en introduktion

ISBN-13:
9789144008080
ISBN-10:
9144008082
Författare:
Arne Maltén
Utgåva:
1

Inga överstrykningar/noteringar. Framsidans högra nedre kant har ett "vikmärke".
Gott skick.

Pris:
145 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Falun
Säljare:
Madeleine Eriksson
Tel:
0708680869
Maila annonsören

Anmäl annons