Kursböcker främst för I:are

Säljer följande böcker:

Företagets lönsamhet finansiering och tillväxt, Kassaflödesanalys och Företagsvärdering. Kursböckerna för kursen företagsanalys R0007N. Köptes nya för 800, säljes tillsammans för 400 kr.

Gear up. Kursbok för kursen innovation och strategisk företagsutveckling E7006N. Köptes för 200, säljes för 100 kr.

Samhällsvetenskaplig metod. För kursen vetenskaplig metod T, M7012N. Mycket bra skick. Köptes för 450 kr ny, säljes för 200 kr.

Innovation management and new product development. 5e upplagan. För kursen Innovationsledning, E7005N. Bra skick. Köptes ny för 800 kr, säljes för 400 kr.

Projektledning. 5e upplagan. För kursen integrationsprojekt, G0008N. Bra skick, köptes ny för 500 kr, säljes för 250.

Bra skrivet väl talat, och Retorikanalys en introduktion. För kursen kommunikation och presentationsteknik, M7017N. Mycket bra skick. Köptes nya för sammanlagt 400, säljes tillsammans för 200 kr.

Business marketing management: B2B för kursen industriella marknader och nätverk M7020N. Säljes för 200 kr.

Swish eller kontanter. Ring eller smsa!

Pris:
200 kr
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå – visa var
Säljare:
Charlie Essland
Tel:
0739459859
Maila annonsören

Anmäl annons