Kursliteratur till Väg och vatten/Samhällsbyggnad

Introduktion till strukturmekaniken
-ISBN: 978-91-44-05125-3
Mot bättre vetande i matematik
-ISBN: 978-91-44-01919-2
Hållbar utveckling
-ISBN: 978-91-47-09348-9
Tillämpad byggnadsfysik
-ISBN: 978-91-44-09647-6
Byggnadsmaterial ink. Övningsbok
-ISBN: 978-91-44-02738-8
Byggprocessen
-ISBN: 978-91-47-01511-5
Industriell ekonomi-Grundläggande ekonomisk analys
-ISBN: 978-91-44-09714-5
Introduktion till jordmekaniken ink. Övnignsbok
-ISBN: -
Chemistry^3 - Second edition
-ISBN: 978-0-19-969185-2
Vårt vatten - Andra upplagan. (ej på bild)
-https://bit.ly/2KydDCa


Pris:
1 kr
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur - Samhällsbyggnad
Stad:
Luleå
Säljare:
Daniel Thomasson
Tel:
0703030145
Maila annonsören

Anmäl annons