Kurslitteratur Civilingenjör

-Marknadsföring, Teori, stretegi och praktik- P.Kotler.,G.Armstrong., A. Parment. Upplaga 1
OBS! inkl extra kapitel –En av böckerna har lite understruken texten, 350 Kr. Den andra boken är i nyskick, 400kr

-International Bussiness, the challenges of globalization- JJ.Wild., KL.Wild. Upplaga 8. 400kr

Pris:
350 kr
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå
Säljare:
Tel:
0761089522
Maila annonsören

Anmäl annons