Kurslitteratur civilingenjör arkitektur

Byggkonstruktion
Isaksson, Mårtensson & Thelandersson
ISBN 978-91-44-13855-8
250kr

Projektledning
Hallin & Karrbom Gustavsson
ISBN 978-91-47-11480-1
200kr

Civilrätt
Agell & Malmström
ISBN 978-91-47-09527-8
100kr

Den nya ekonomistyrningen + övningsbok
Ax, Johansson & Kullvén
ISBN 978-91-47-08976-5 & 978-91-47-09459-2
400kr

Hållbar utveckling
Gröndahl & Svanström
ISBN 978-91-47-09348-9
200kr

Life between buildings
Gehl
ISBN 978-1-59726-827-1
150kr

Tillämpad byggnadsfysik
Petersson
ISBN 978-91-44-12393-6
200kr

Ljud och vibrationer
Wallin, Carlsson, Åbom, Bodén & Glav
fjärde upplagan
300kr

Pris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur - Arkitektur
Stad:
Luleå
Säljare:
Moa Marklund
Tel:
0706031295
Maila annonsören

Anmäl annons