Kurslitteratur "Introduktion till vetenskapsteorin"

Kurskod:
KVF (7,5 hp)
ISBN-13:
9789172350823
ISBN-10:
9172350822
Författare:
Johansson, Lars-Göran
Utgåva:
Introduktion till vetenskapsteorin, tredje upplagan

Introduktion till vetenskapsteorin, tredje upplagan
Bokförlaget Thales
ISBN 978-91-7235-082-3

Pris:
200 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur - Filosofi
Stad:
Stockholm – visa var
Säljare:
Vania S
Tel:
0704890305
Maila annonsören

Anmäl annons