Kurslitteratur teknisk fysik och elektroteknik

Diverse böcker för Y-programmet.
De flesta böckerna är något rundade/slitna i kanterna men i övrigt i bra skick.

BONUS. Lappar som markerar ut viktiga formler och avsnitt medföljer. Kliniskt bevisat att öka chansen att klara tentan med 200%!

---------------Paketpris?-------------------------------
Paketpris går självklart att ordna om du är intresserad av flera eller alla böcker.

------------------Vart?-----------------------------------
Samtliga böcker finns att hämtas i Luleå.
Står ej för frakt men kan skicka om så önskas.

-------------------Böcker---------------------------------
*Utdrag ur Lineära system & Matematiska metoder inom elläran + övningshäfte*
Används i Linjär Analys a.k.a matte 5. Alla tre häftena ingår
Kurskod: M0018M
Pris: 100:-

SÅLD * Mot bättre vetande i matematik*
"Proppenboken"
Kurskod: Proppen...
ISBN: 978-91-44-01919-2

* MATLAB - An Introduction with Applications*
Introduktion till Matlab. osäker på om den används i kursen numera men nån kanske har glädje av den ändå...
ISBN: 978-1-118-62986-4
Pris: 0:-

*Computer Organization and Design*
Används i Microdatorteknik (elektro-intrikningen)
Kurskod: D0013E
ISBN: 978-0-12-374493-7
Pris: 500:-

SÅLD *Elements of Electromagnetics*
Matthew N.O. Sadiku.
International sixth edition.
ISBN: 978-0-12-374493-7
Pris: 250:-

*Electric Circuits*
Används i Elkretsteori
Kurskod: E0003E
ISBN: 978-0-13-705051-2
Pris: 300:-

SÅLD *Fundamentals of photonics*
Används i optik och fotonik (OBS Second edition)
Kurskod: F0048T
ISBN: 978-0-471-35832-9
Pris: 700:-

*Measurements Systems Engineering*
Används i Mätsystem: design, modellering och beräkningsmetoder
Kurskod: S7013E
Pris: 150:-

*Chemistry^3*
Används i kemiska principer (second edition)
Kurskod: K0016K
ISBN: 978-0-19-969185-2
Pris: 300:-

Pris:
2400 kr
Insänd:
Kategori:
Elektronik
Stad:
Luleå – visa var
Säljare:
Emil Ollars
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons