Kurslitteratur Väg och vatten

University Physics with Modern Physics, Global Edition -9781292100319
-400kr

Chemistry 3 - 9780198733805
-300kr

Vårt vatten
-150kr

Bergmekanikens grunder
-100kr

Den nya ekonomistyrningen + Övningsbok
-300kr

Linear Algebra and Its Applications, Global Edition - 9781292092232
-300kr

Mot bättre vetande i matematik - 9789144019192
-100kr

Byggprocessen
100kr

Geoteknik - 9789144080727
250kr

Derivator integraler och sånt - 9789144014913
-250kr

Projektledning
-150kr

Hållbar utveckling : en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare - 9789147093489
-175kr

-Hämtas på Porsön
Nås via mail eller mobilnummer 0761894250

Pris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå – visa var
Säljare:
Viktor Klippfors
Tel:
0761894250
Maila annonsören

Anmäl annons