Kvalitativa intervjuer

ISBN-13:
9789144062167
ISBN-10:
9144062168
Författare:
Jan Trost
Utgåva:
4

Pris:
175 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Stockholm
Säljare:
Robert Lövgren
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons