Linear Algebra and Its Applications, Global Edition

ISBN-13:
9781292351216
ISBN-10:
1292351217
Författare:
David C Lay
Utgåva:
4

Pris:
200 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur - Matematik
Stad:
Luleå – visa var
Säljare:
Ellinor Johansson
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons