Marknadsföring: teori, strategi och praktik

ISBN-13:
9780273736004
ISBN-10:
0273736000
Författare:
Philip Kotler , Anders Parment
Utgåva:
1

Litteratur för marknadsföringskurser. Tillhörande extrakapitel medföljer.

Pris:
250 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå – visa var
Säljare:
Jacob Engert
Tel:
0732626902
Maila annonsören

Anmäl annons