Kurslitteratur relaterat till Ämneslärarkursen, Historia och Samhälls

Rekommenderar sökning via Ctrl + f, Eftersom jag är för lat för att lägga upp över hundra böcker separat så har jag gjort en samling här. Alla böcker är i princip så gott som nya i kvalitet/inge klotter. De tre informationerna jag lägger ut per bok är Titel, ISBN och Pris. Om du hittar något du är intresserad utav kan du kontakta mig på 076-8464760. Jag kommer att uppdatera och ta bort böcker eftersom de sålts. Betalning med kontant går bra men jag skulle föredra swish. Leverans kan ske kring Luleå eller på LTU:s kampus.

Det ekonomiska tänkandets historia, 978918569559, 120:-

Sociology, 9780745652931, 150 :-

Gulag: A History, 9781400034093, 80:-

Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori, 9789144085593, 120:-

En svensk historia från vikingatid till nutid, 9789144052465, 250:-

Forma historia - Metodövningar, 9789144016351, 200:-

Kvinnor i västvärlden från renässans till nutid - renässans, reformation och revolution, 9789147053209, 250:-

Från Pax Romana till Pax Americana : Europa och världsordningen, 9789189449848, 120:-

Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare, 9789127136021, 350:-

Metodövningar i historia 2 - Historisk teori, metod och källkritik, 9789144617619, 150:-

Historieundervisningens byggstenar : grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik, 9789147106608, 150:-

The Nation in History, 9780745625805, 80:-

Uppdrag Lärare : antologi om status, yrkesskicklighet och framtidsdrömmar, 9789197902373, 120:-

Reflex Plus, 9789140673664, 320:-

Nordens historia - En europeisk region under 1200 år, 9789144027319, 150:-

Den nazistiska utmaningen : aspekter på andra världskriget, 9789144101682, 150:-

Allmändidaktik : vetenskap för lärare, 9789144057835, 200:-

Jämställdhet - en del av skolans värdegrund, 9789147053230, 120:-

Vetenskaplig metod, 9789144054742, 150:-

Världens ekonomiska historia - från urtid till nutid, 9789144046334, 400:-

Ethnicity, 9780745642666, 80:-

Tusen svenska kvinnoår : svensk kvinnohistoria från vikingatid till nutid, 9789172275249, 120:-

Orientalism, 9789173247948, 40:-

Läraren inom mig : pedagogiska berättelser, 9789198084979, 120:-

Hållbar utveckling - Att undervisa utifrån helheter och sammanhang, 9789147100385, 120:-

Europa - Idé, identitet, verklighet, 9789171730923, 80:-

Värdegrund i skola och förskola, 9789186619046, 80:-

Skolan som politisk organisation 2:a uppl, 9789140677969, 200:-

Politiskt tänkande : en introduktion, 9789144114392, 200:-

Undervisa Om Samhället : Didaktiska Modeller Och Läraruppfattningar, 9789144010144, 200:-

Something New under the Sun, 9780393321838, 80:-

Det svenska samhället 1720-2010 - Böndernas och arbetarnas tid, 9789144080635, 120:-

Bra skrivet Väl talat - Handledning i skrivande och praktisk retorik, 9789144088242, 120:-

Idéer och skapande : kultur- och idéhistoria, 9789127412934, 400:-

Statistikens grunder, 9789144373218, 120:-

Pris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå
Säljare:
Lukas Lundbäck
Tel:
0768464760
Maila annonsören

Anmäl annons