Kurslitteratur relaterat till Ämneslärarkursen, Historia och Samhälls

Rekommenderar sökning via Ctrl + f, Eftersom jag är för lat för att lägga upp över hundra böcker separat så har jag gjort en samling här. Jag har också jämfört priser med bokus för att se till att alla böcker får ett rimligt pris(kring 100 till 150 kr billigare) eftersom all böcker är i princip så gott som nya i kvalitet. De tre informationerna jag lägger ut per bok är Titel, ISBN och Pris. Om du hittar något du är intresserad utav kan du kontakta mig på 076-8464760. Jag kommer att uppdatera och ta bort böcker eftersom de sålts. Betalning med kontant går bra men jag skulle föredra swish. Leverans kan ske kring Luleå eller på LTU:s kampus.

Det ekonomiska tänkandets historia, 978918569559, 120:-

Vetenskapliga tankeverktyg : till grund för akademiska studier, 9789144074702, 250:-

Sociology, 9780745652931, 150 :-

Gulag: A History, 9781400034093, 80:-

Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori, 9789144085593, 120:-

En svensk historia från vikingatid till nutid, 9789144052465, 250:-

Forma historia - Metodövningar, 9789144016351, 200:-

Kvinnor i västvärlden från renässans till nutid - renässans, reformation och revolution, 9789147053209, 250:-

Från Pax Romana till Pax Americana : Europa och världsordningen, 9789189449848, 120:-

Historiska undersökningar : grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, 9789144045139, 120:-

Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare, 9789127136021, 350:-

Metodövningar i historia 2 - Historisk teori, metod och källkritik, 9789144617619, 150:-

Historieundervisningens byggstenar : grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik, 9789147106608, 150:-

The Nation in History, 9780745625805, 80:-

Uppdrag Lärare : antologi om status, yrkesskicklighet och framtidsdrömmar, 9789197902373, 120:-

Reflex Plus, 9789140673664, 320:-

Nordens historia - En europeisk region under 1200 år, 9789144027319, 150:-

Den nazistiska utmaningen : aspekter på andra världskriget, 9789144101682, 150:-

Allmändidaktik : vetenskap för lärare, 9789144057835, 200:-

Jämställdhet - en del av skolans värdegrund, 9789147053230, 120:-

Vetenskaplig metod, 9789144054742, 150:-

Världens ekonomiska historia - från urtid till nutid, 9789144046334, 400:-

Ethnicity, 9780745642666, 80:-

Tusen svenska kvinnoår : svensk kvinnohistoria från vikingatid till nutid, 9789172275249, 120:-

Orientalism, 9789173247948, 40:-

Läraren inom mig : pedagogiska berättelser, 9789198084979, 120:-

Hållbar utveckling - Att undervisa utifrån helheter och sammanhang, 9789147100385, 120:-

Europa - Idé, identitet, verklighet, 9789171730923, 80:-

Värdegrund i skola och förskola, 9789186619046, 80:-

Mångkulturellt medborgarskap, 9789157800312, 100:-

Skolan som politisk organisation 2:a uppl, 9789140677969, 200:-

Politiskt tänkande : en introduktion, 9789144114392, 200:-

Undervisa Om Samhället : Didaktiska Modeller Och Läraruppfattningar, 9789144010144, 200:-

Something New under the Sun, 9780393321838, 80:-

Det svenska samhället 1720-2010 - Böndernas och arbetarnas tid, 9789144080635, 120:-

Bra skrivet Väl talat - Handledning i skrivande och praktisk retorik, 9789144088242, 120:-

Idéer och skapande : kultur- och idéhistoria, 9789127412934, 400:-

Statistikens grunder, 9789144373218, 120:-

Pris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå
Säljare:
Lukas Lundbäck
Tel:
0768464760
Maila annonsören

Anmäl annons